libertatea sub socialism

Libertatea sub socialism

Unii dintre noi au impresia că ( și ) socialismul apără libertatea.

Dacă ar încerca să înțeleagă lucrurile, și-ar putea da seama că profitând de dezvoltarea științifică de la sfârșitul secolului XVIII și mai cu seamă din secolul XIX, care i-a făcut pe oameni să creadă că pot stăpâni natura și că își pot ușura viața din punct de vedere fizic și material – dezvoltare științifică ce a fost posibilă datorită manifestării libertății de gândire – deci, profitând de acea evoluție, socialiștii au schimbat sensul cuvântului „libertate” ( care, conform liberalismului clasic, înseamnă eliberarea individului de sub constrângerile arbitrare ale puterii societății/a unui grup de oameni/a unui om ) în eliberare de sub constrângerile necesităților fizice, care restrâng posibilitatea de alegere a indivizilor.

Odată cu „libertatea” pe care o promiteau ei, într-o societate care avea să fie reconstruită integral, nu în conformitate cu vechile principii liberale, ci preluând din modul de gândire al oamenilor de știință cărora le e specific să pună sub semnul îndoielii experimentele și cercetările predecesorilor pentru a putea înainta, urma să vină și o bogăție materială. Însă având în vedere că socialismul se bazează pe naționalizarea mijloacelor de producție, bogăția materială promisă era falsă, la fel de falsă ca „libertatea” pe care se sprijinea. De fapt, nu era vizat un nivel de trai mai ridicat, ci uniformizarea nivelului de trai din societate – iar această uniformizare nu avea să se contureze nicidecum pe o treaptă prea înaltă pe scara avuției.

Să îi mulțumim domnului Hayek pentru că a făcut lumină în această chestiune și să păstrăm gândurile acestea și în raport cu expansiunea tehnologică ( și virtuală ) a zilelor noastre. Să avem grijă ca nu cumva din dorința de a avea o viață mai ușoară să ne lăsăm dirijați de cei care stau în spatele creșterii tehnologiei și care fie nu pătrund mișcările sociale în toată complexitatea lor, fie vor să se folosească de ele pentru a deține puterea. Într-un cuvânt, să nu dăm sensul libertății din cadrul liberalismului clasic pe sensul pe care l-a căpătat sub socialism.


Împărtăşeşte frumuseţea...
Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *