liberatea rațiunii

Libertatea rațiunii

Relația dintre libertate şi rațiune are dublu sens.

Pe de-o parte, aşa cum scriam aici acum ceva timp, rațiunea ar trebui să-i traseze limite libertății ( „locul” precis unde ar trebui să fie acele limite făcând, într-adevăr, obiectul unei alte discuții ), fiindcă asumăm că toți indivizii ajunşi la vârsta maturității şi aflați în deplinătatea facultăților cognitive posedă rațiune; astfel, aceasta devine un numitor comun, permițând ca, în linii mari, comportamentul oamenilor să se înscrie în aceleaşi tipare şi să ofere, în acest fel, o doză de previzibilitate pentru ceilalți, fără de care relațiile dintr-o societate nu ar putea funcționa.

Pe de altă parte, F. A. von Hayek subliniază necesitatea libertății în dezvoltarea rațiunii umane, eliminând vălul de confuzie în spatele căruia unii găsesc ascunse capacitatea rațiunii de a controla conştient şi procesul prin care rațiunea poate evolua, poate creşte. Cum şterge el neclaritatea din sânul convingerilor unora? Identificând procesul dezvoltării rațiunii ca pe unul social, interpersonal, bazat pe ciocnirea, pe confruntarea dintre cunoştințele diferite ale indivizilor. ( Cu un secol înainte, J. S. Mill nota în eseul „Despre libertate” că omul s-ar putea apropia de cunoaşterea deplină asupra unui lucru dacă ar asculta diversele opinii despre acel lucru şi le-ar cerceta. ) Cu alte cuvinte, deşi unul dintre rolurile rațiunii este acela de a controla, ea nu se poate dezvolta decât într-un climat intelectual, social şi politic al libertății, fiindcă doar libertatea permite diversitatea viziunilor, bineînțeles, cu scopul de a o selecta pe aceea care se dovedeşte că este conformă cu natura umană şi că poate contribui la creşterea ființelor umane.

Cineva mi-ar putea reproşa că, pe măsură ce rațiunea se dezvoltă, libertatea ar urma să fie îngrădită din ce în ce mai mult, dar aici avem de-a face cu eroarea, căci, aşa cum am precizat, îngrădirea excesivă a libertății ar duce la stagnarea sau chiar la declinul rațiunii.


Împărtăşeşte frumuseţea...
Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *